Teatr Roma
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Teatr Roma > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Zamówienie społeczne - Usłauga ochrony osób i mienia 3-S-2019

Zamówienie społeczne - Usłauga ochrony osób i mienia 3-S-2019

  Drukuj
 

Zamówienie na usługi społeczne (3/S/2019):

Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia.

Zamówienie obejmuje całodobową ochronę obiektu, urządzeń oraz osób i mienia znajdującego się w obiekcie Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 49, realizowaną poprzez stałą całodobową i bezpośrednią ochronę fizyczną, w systemie zmianowym (na każdej zmianie nie może być mniej niż 2 pracowników), w dni robocze, świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy przez kwalifikowanych jednolicie umundurowanych pracowników ochrony fizycznej. Usługa polega na realizacji w formie stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu, urządzeń oraz osób, mienia wraz z monitoringiem obiektu oraz obsługą recepcyjną, patrolowaniem terenu wokół budynku i utrzymaniu porządku na terenie chronionym wraz ze stałym 24 godzinnym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach alarmowych zainstalowanych w budynku Teatru - dotyczących instalacji antywłamaniowej oraz Systemu Sygnalizacji Pożarowej, Systemu transmisji alarmu pożarowego do Państwowej Straży Pożarnej  tzw. monitoringu pożarowego oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.

Zamawiający wymaga świadczenia ochrony jedynie przez kwalifikowanych pracowników ochrony.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę  co najmniej czterech osób świadczących usługi w pełnym wymiarze etatu każda.

W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje zapotrzebowanie w ilości 36 792 roboczogodzin.

Świadczenie usług w systemie zmianowym – 12 godzinnym. Niedozwolone jest kontynuowanie dyżuru przez pracowników ochrony powyżej 12 godzin.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w mieniu oraz na osobie przy wykonywaniu czynności objętych zamówieniem na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 zł, w tym czyste straty finansowe obejmujące odpowiedzialność Wykonawcy na co najmniej 300 000 złotych wyrządzone Zamawiającemu związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu

Wzór umowy o przetwarzaniu danych

 

11.07.2019 r.

Zamawiający zamieszcza:

- zmianę treści Ogłoszenie o zamówieniu (plik)

- pytania i odpowiedzi do treści Ogłoszenia (plik).


16.07.2019 r.

Zamawiający zamieszcza informacje z publicznego otwarcia ofert(plik)


16.07.2019 r.

Zamawiający publikuje informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 3/S/2019.

Powiadomienie

19.07.2019

Zgodnie z art. 138o ustawy PZP, Zamawiający informuje o nieudzieleniu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy. W postępowaniu złożono tylko 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu i nie jest możliwe zawarcie umowy z kolejnym wykonawcą. 

 
 
Wprowadził Kosiela Monika 09-07-2019
Aktualizujący Kosiela Monika 19-07-2019
Zatwierdzający Kosiela Monika 19-07-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-07-2019
Liczba odwiedzin: 278
Rejestr zmian